مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 قند حبه ای ( شکسته )


  تاریخ انتشار : 1398-04-03
  مهلت ارسال : 1398-04-30
  شماره استعلام : GPGM-607-16308
  گروه : غذا و خوراکی


  کارشناس خرید : مریم جوان
  شماره تماس : 09111306653