مدیریت تولید برق گیلان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

فیبر استخوانی

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق گیلان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق گیلان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :GPGM-609-15786 گروه :سایر
  کارشناس خرید : محسن ابو ایوبی پونل
  شماره تماس : 09111396287
شرح استعلام :

فیبر استخوانی


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید