مدیریت تولید برق گیلان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

هیدرازین هیدراته 55%

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق گیلان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق گیلان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :GPGM-610-16314 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
  کارشناس خرید : خانم حسینی
  شماره تماس : 01333882606
شرح استعلام :

هیدرازین هیدراته 55%


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید