مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 هیدرازین هیدراته 55%


  تاریخ انتشار : 1398-04-11
  مهلت ارسال : 1398-04-25
  شماره استعلام : GPGM-610-16314
  گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...


  کارشناس خرید : خانم حسینی
  شماره تماس : 01333882606