مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 لوله خرطومی هواکش به موتور


  تاریخ انتشار : 1398-04-12
  مهلت ارسال : 1398-04-23
  شماره استعلام : GPGM-611-16356
  گروه : لوازم خودرو و تعمیرات


  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901