مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 پیچ کورد


  تاریخ انتشار : 1398-04-15
  مهلت ارسال : 1398-04-23
  شماره استعلام : GPGM-614-1636970
  گروه : کامپیوتر و تجهیزات شبکه


  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901