مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 آب بندی سقف


  تاریخ انتشار : 1398-04-16
  مهلت ارسال : 1398-04-23
  شماره استعلام : GPGM-617-921
  گروه : ساختمان و تأسیسات


  کارشناس خرید : مریم جوان
  شماره تماس : 09111306653