مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 خازن و فیوز


  تاریخ انتشار : 1398-04-17
  مهلت ارسال : 1398-04-23
  شماره استعلام : GPGM-619-163667
  گروه : قطعات و تجهیزات الکتریکی


  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901