مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 والو پلیت - نوک فلع کش


  تاریخ انتشار : 1398-04-17
  مهلت ارسال : 1398-04-30
  شماره استعلام : GPGM-620-15791
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل


  کارشناس خرید : محسن ابو ایوبی پونل
  شماره تماس : 09111396287