مدیریت تولید برق گیلان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

لوله و اتصالات

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق گیلان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق گیلان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :GPGM-629-16383 گروه :آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901
شرح استعلام :

لوله و اتصالات


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید