مدیریت تولید برق گیلان

 شرح استعلام :

 کویل


  تاریخ انتشار : 1398-04-19
  مهلت ارسال : 1398-04-30
  شماره استعلام : GPGM-631-16401
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل


  کارشناس خرید : سمیه کریمایی
  شماره تماس : 09112334901