تعمیرات نیروگاهی ایران

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید دستگاه کاروسل CNC با مشخصات زیر: قطر تراش و کارگیر 1/5تا 1 متر ارتفاع تراش و کارگیر 2تا 1/5 متر وزن قطعه کار 7 تا 10 تن

مربوط به شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی تعمیرات نیروگاهی ایران با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :IPR-349-M711 گروه :ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

خرید دستگاه کاروسل CNC با مشخصات زیر: قطر تراش و کارگیر 1/5تا 1 متر ارتفاع تراش و کارگیر 2تا 1/5 متر وزن قطعه کار 7 تا 10 تن


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید