پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت SHAFT جهت پمپ E10-1103 طبق نقشه با متریال 1.7225 و سختی 240HB

مربوط به شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-1141-PHS-15713-KH گروه :قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

ساخت SHAFT جهت پمپ E10-1103 طبق نقشه با متریال 1.7225 و سختی 240HB


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید