شرکت پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت یک دستگاه مبدل حرارتی (Waste Heat Boiler) مربوط به واحد گوگردی طبق مدارک و اسناد پیوست

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-216-PHD-45210 گروه :ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
  کارشناس خرید : مهدی برادر چرلی
  شماره تماس : 09301004401
شرح استعلام :

ساخت یک دستگاه مبدل حرارتی (Waste Heat Boiler) مربوط به واحد گوگردی طبق مدارک و اسناد پیوست

 توضیحات بیشتر : ساخت یک دستگاه مبدل حرارتی (Waste Heat Boiler)مربوط به واحد گوگردی طبق مدارک و اسناد پیوست

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید