توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT

در این صفحه استعلام خرید با شرح

Network Interface Card 4 عدد کد سازنده : 6GK1162-3AAOO SIEMENS

مربوط به شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MIGT-69-R3170 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : نادر زارعی
  شماره تماس : 09124283818
شرح استعلام :

Network Interface Card 4 عدد کد سازنده : 6GK1162-3AAOO SIEMENS


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید