توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT

 شرح استعلام :

 Network Interface Card 4 عدد کد سازنده : 6GK1162-3AAOO SIEMENS


  تاریخ انتشار : 1398-03-22
  مهلت ارسال : 1398-03-27
  شماره استعلام : MIGT-69-R3170
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل


  کارشناس خرید : نادر زارعی
  شماره تماس : 09124283818