شرکت موج نیرو

در این صفحه استعلام خرید با شرح

2 دستگاه ریموت کنترل بی سیم ثابت tait 2040 2 دستگاه اینترفیس ریموت بی سیم tait 2040

مربوط به شرکت شرکت موج نیرو را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت موج نیرو با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MNC-71-A0205 گروه :تجهیزات مخابراتی و ارتباطات راه دور
  کارشناس خرید : عبدی
  شماره تماس : 91082163-داخ
شرح استعلام :

2 دستگاه ریموت کنترل بی سیم ثابت tait 2040 2 دستگاه اینترفیس ریموت بی سیم tait 2040

 توضیحات بیشتر : 2 دستگاه ریموت کنترل بی سیم ثابت tait 2040 2 دستگاه اینترفیس ریموت بی سیم tait 2040

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید