مدیریت تولید برق شهید مفتح

 شرح استعلام :

 خرید ترموسوییچ - دیفرانسیل پرشر - گیج دیجیتال کارشناس مربوطه 09166990205


  تاریخ انتشار : 1398-04-16
  مهلت ارسال : 1398-04-22
  شماره استعلام : MTPP-100-98400001
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل


  کارشناس خرید : سید حامد حجازی
  شماره تماس : 09394260486