مدیریت تولید برق شهید مفتح

 شرح استعلام :

 پیمانکاری رنگ آمیزی ساختمان های نیروگاه


  تاریخ انتشار : 1398-04-16
  مهلت ارسال : 1398-04-22
  شماره استعلام : MTPP-102-3352
  گروه : مواد اولیه رنگ و رزین


  کارشناس خرید : سید حامد حجازی
  شماره تماس : 09394260486