مدیریت تولید برق شهید مفتح

 شرح استعلام :

 ورق sa378


  تاریخ انتشار : 1398-02-08
  مهلت ارسال : 1398-02-16
  شماره استعلام : MTPP-14-m205
  گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : محسن خورسندیان
  شماره تماس : 09181116843