مدیریت تولید برق شهید مفتح

 شرح استعلام :

 فیلتر کارتریج


  تاریخ انتشار : 1398-02-12
  مهلت ارسال : 1398-02-21
  شماره استعلام : MTPP-17-h971791
  گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : امیر حیرتی
  شماره تماس : 09183120770