مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

قلم رکوردر به شرح فایل پیوست کارشناس مربوطه مهندس اختری09188117804

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MTPP-195-98100834 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : سید حامد حجازی
  شماره تماس : 09394260486
شرح استعلام :

قلم رکوردر به شرح فایل پیوست کارشناس مربوطه مهندس اختری09188117804

 توضیحات بیشتر : کارشناس مربوطه مهندس اختری09188117804

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید