مدیریت تولید برق شهید مفتح

 شرح استعلام :

 آهن الات و قوطی


  تاریخ انتشار : 1398-02-17
  مهلت ارسال : 1398-02-27
  شماره استعلام : MTPP-39-H981077
  گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : امیر حیرتی
  شماره تماس : 09183120770