مدیریت تولید برق شهید مفتح

 شرح استعلام :

 سنسور ویبره برج خشگ


  تاریخ انتشار : 1398-02-21
  مهلت ارسال : 1398-02-31
  شماره استعلام : MTPP-45-98100002
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : جمشید گلشنی
  شماره تماس : 09186314920