مدیریت تولید برق شهید مفتح

 شرح استعلام :

 ترموکوپل نوع E


  تاریخ انتشار : 1398-02-21
  مهلت ارسال : 1398-02-31
  شماره استعلام : MTPP-46-98100012
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : جمشید گلشنی
  شماره تماس : 09186314920