مدیریت تولید برق شهید مفتح

 شرح استعلام :

 رنگ ومواد پلی اورتان


  تاریخ انتشار : 1398-02-21
  مهلت ارسال : 1398-02-28
  شماره استعلام : MTPP-48-98100063
  گروه : مواد اولیه رنگ و رزین

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : احمد خوشبخت
  شماره تماس : 09370047536