مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

رنگ ومواد پلی اورتان

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 رنگ ومواد پلی اورتان


  تاریخ انتشار : 1398-02-21
  مهلت ارسال : 1398-02-28
  شماره استعلام : MTPP-48-98100063
  گروه : مواد اولیه رنگ و رزین


  کارشناس خرید : احمد خوشبخت
  شماره تماس : 09370047536