مدیریت تولید برق شهید مفتح

 شرح استعلام :

 تبدیل لوله


  تاریخ انتشار : 1398-03-09
  مهلت ارسال : 1398-03-23
  شماره استعلام : MTPP-76-m237
  گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات


  کارشناس خرید : محسن خورسندیان
  شماره تماس : 09181116843