مدیریت تولید برق شهید مفتح

 شرح استعلام :

 فروش ضایعات چوب


  تاریخ انتشار : 1398-03-11
  مهلت ارسال : 1398-03-23
  شماره استعلام : MTPP-77-980311
  گروه : سایر


  کارشناس خرید : سید حامد حجازی
  شماره تماس : 09394260486