مدیریت تولید برق شهید مفتح

 شرح استعلام :

 شیلنگ فشار قوی جهت ابزاردقیق کارشناس فنی مهندس بیدمال 09183144497


  تاریخ انتشار : 1398-03-12
  مهلت ارسال : 1398-03-23
  شماره استعلام : MTPP-79-98100207
  گروه : سایر


  کارشناس خرید : محسن خورسندیان
  شماره تماس : 09181116843