مدیریت تولید برق شهید مفتح

 شرح استعلام :

 خرید سنسور و ترانسمیتر گاز کلر


  تاریخ انتشار : 1398-03-13
  مهلت ارسال : 1398-03-23
  شماره استعلام : MTPP-80-97100793
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل


  کارشناس خرید : احمد خوشبخت
  شماره تماس : 09370047536