مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید سنسور و ترانسمیتر گاز کلر

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MTPP-80-97100793 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : احمد خوشبخت
  شماره تماس : 09370047536
شرح استعلام :

خرید سنسور و ترانسمیتر گاز کلر


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید