مدیریت تولید برق نکا

 شرح استعلام :

 ساخت كنتور هاي مازوت


  تاریخ انتشار : 1397-11-06
  مهلت ارسال : 1397-11-13
  شماره استعلام : NEKA-356-45705
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل


  کارشناس خرید : عليرضا وفايي نژاد
  شماره تماس : 09111544426