مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

Hand operated diaphram valve DN=50

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 Hand operated diaphram valve DN=50


  تاریخ انتشار : 1398-02-22
  مهلت ارسال : 1398-02-29
  شماره استعلام : NEKA-400-38129
  گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات


  کارشناس خرید : سيد ايمان رشيدايي
  شماره تماس : 09111551536