مدیریت تولید برق نکا

 شرح استعلام :

 Hand operated diaphram valve DN=50


  تاریخ انتشار : 1398-02-22
  مهلت ارسال : 1398-02-29
  شماره استعلام : NEKA-400-38129
  گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : سيد ايمان رشيدايي
  شماره تماس : 09111551536