مدیریت تولید برق نکا

 شرح استعلام :

 پوتين ايمني


  تاریخ انتشار : 1398-03-20
  مهلت ارسال : 1398-03-30
  شماره استعلام : NEKA-402-48544
  گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه


  کارشناس خرید : صادقعلي اسعد سياوشي
  شماره تماس : 09111552465