مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

پوتين ايمني

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NEKA-402-48544 گروه : تجهیزات ایمنی - اعلام و اطفاء حریق و خدمات مربوطه
  کارشناس خرید : صادقعلي اسعد سياوشي
  شماره تماس : 09111552465
شرح استعلام :

پوتين ايمني


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید