مدیریت تولید برق نکا

 شرح استعلام :

 ساخت پانل هاي ديواره اواپراتور شركت مديريت توليد برق نكا مطابق شرايط خصوصي و نقشه پيوست از طريق عقد قرارداد


  تاریخ انتشار : 1398-04-19
  مهلت ارسال : 1398-04-25
  شماره استعلام : NEKA-404-49943
  گروه : ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی


  کارشناس خرید : فرشته حيدري
  شماره تماس : 011-34622465