مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت پانل هاي ديواره اواپراتور شركت مديريت توليد برق نكا مطابق شرايط خصوصي و نقشه پيوست از طريق عقد قرارداد

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NEKA-404-49943 گروه :ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
  کارشناس خرید : فرشته حيدري
  شماره تماس : 011-34622465
شرح استعلام :

ساخت پانل هاي ديواره اواپراتور شركت مديريت توليد برق نكا مطابق شرايط خصوصي و نقشه پيوست از طريق عقد قرارداد


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید