مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ترانسميتر PH 2 عدد اككترود 13 عدد

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NEKA-491-53134 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : اسماعيل باقري خليلي
  شماره تماس : 01134622655
شرح استعلام :

ترانسميتر PH 2 عدد اككترود 13 عدد


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید