مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

پوشش دهي 120 عدد از صفحات آند سلهاي آب ژاولسازي نيروگاه شهيد سليمي نكا

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NEKA-599-60649 گروه :ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
  کارشناس خرید : علي اصغر اسدپور
  شماره تماس : 01134622465
شرح استعلام :

پوشش دهي 120 عدد از صفحات آند سلهاي آب ژاولسازي نيروگاه شهيد سليمي نكا


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید