شرکت ریخته گری دقیق پارس

در این صفحه استعلام خرید با شرح

استعلام خرید اینترنتی فیلم رادیوگرافی صنعتی

مربوط به شرکت شرکت ریخته گری دقیق پارس را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت ریخته گری دقیق پارس با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :PIC-131-86 گروه :تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه
  کارشناس خرید : محسن فتح الله پور
  شماره تماس : 09129211565
شرح استعلام :

استعلام خرید اینترنتی فیلم رادیوگرافی صنعتی


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید