شرکت ریخته گری دقیق پارس

در این صفحه استعلام خرید با شرح

سنگ برش 1/6 بزرگ

مربوط به شرکت شرکت ریخته گری دقیق پارس را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت ریخته گری دقیق پارس با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :PIC-146-14002 گروه :ابزار و یراق آلات
  کارشناس خرید : نادر زارعی
  شماره تماس : 09124283818
شرح استعلام :

سنگ برش 1/6 بزرگ


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید