شرکت ریخته گری دقیق پارس

در این صفحه استعلام خرید با شرح

شیلنگ سند بلاست قطر داخلی 19 خارجی 33 فشار 10 بار تیوب : دارای تیوپ سیاه رنگ با ترکیبات NBRضد سایش کاور : ترکیبی از SBR , NBRضد خش استحکام : تقویت شده با لایه ها نخی قابل انبساط بالا

مربوط به شرکت شرکت ریخته گری دقیق پارس را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت ریخته گری دقیق پارس با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :PIC-172-B006 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

شیلنگ سند بلاست قطر داخلی 19 خارجی 33 فشار 10 بار تیوب : دارای تیوپ سیاه رنگ با ترکیبات NBRضد سایش کاور : ترکیبی از SBR , NBRضد خش استحکام : تقویت شده با لایه ها نخی قابل انبساط بالا


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید