مدیریت تولید برق ری

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ذغال تحریک ژنراتور هیتاچی سایز 32*64*20 میلیمتر از نوع شونک 50عدد

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق ری را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق ری با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 ذغال تحریک ژنراتور هیتاچی سایز 32*64*20 میلیمتر از نوع شونک 50عدد


  تاریخ انتشار : 1398-02-24
  مهلت ارسال : 1398-02-31
  شماره استعلام : REY-58-025
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل


  کارشناس خرید : محمد حسین بابایی
  شماره تماس : 09122956703