مدیریت تولید برق ری

 شرح استعلام :

 ذغال تحریک ژنراتور هیتاچی سایز 32*64*20 میلیمتر از نوع شونک 50عدد


  تاریخ انتشار : 1398-02-24
  مهلت ارسال : 1398-02-31
  شماره استعلام : REY-58-025
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : محمد حسین بابایی
  شماره تماس : 09122956703