مدیریت تولید برق ری

در این صفحه استعلام خرید با شرح

کمپرسور کولر گازی برند کولترن طبق شرح فایل پیوست

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق ری را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق ری با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 کمپرسور کولر گازی برند کولترن طبق شرح فایل پیوست


  تاریخ انتشار : 1398-02-24
  مهلت ارسال : 1398-02-31
  شماره استعلام : REY-59-022
  گروه : سایر


  کارشناس خرید : محمد حسین بابایی
  شماره تماس : 09122956703