زغال سنگ پروده طبس

در این صفحه استعلام خرید با شرح

انبرسوکت شبکه- برند پروسکیت مدل 376TR سیم لخت کن شبکه(استریپر)برند پروسکیت مدل Proskit CP505 سیم لخت کن اتومات برند پروسکیت مدل8PK-371D تستر کابل 6رشته ای شبکه برند کی نت پلاس مدلKP-T80

مربوط به شرکت زغال سنگ پروده طبس را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی زغال سنگ پروده طبس با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :TPC-2043-14011712 گروه :سایر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

انبرسوکت شبکه- برند پروسکیت مدل 376TR سیم لخت کن شبکه(استریپر)برند پروسکیت مدل Proskit CP505 سیم لخت کن اتومات برند پروسکیت مدل8PK-371D تستر کابل 6رشته ای شبکه برند کی نت پلاس مدلKP-T80


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید