مدیریت تولید برق یزد

در این صفحه استعلام خرید با شرح

فليم مانيتور SENSOR ULTRAVIOLET MFR. NO. : LG1093AA24 GE NO. : 261A1812P012   حتما باید ساخت شرکت های داخلی باشد . برند ایرانی سنسور حتما از نوع لامپی باشد . نوع صفحه ای (فتوسل ) تایید نیست.

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق یزد را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق یزد با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :YPGMC-16-1400-885-خ گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

فليم مانيتور SENSOR ULTRAVIOLET MFR. NO. : LG1093AA24 GE NO. : 261A1812P012   حتما باید ساخت شرکت های داخلی باشد . برند ایرانی سنسور حتما از نوع لامپی باشد . نوع صفحه ای (فتوسل ) تایید نیست.


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید