مدیریت تولید برق زاگرس کوثر

در این صفحه استعلام خرید با شرح

GASKET, MAT. NBR,FOR PLATE HEAT EXCHANGER MODEL:GCD-054-M-N-146-1.4401-NBR"TRANTER

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق زاگرس کوثر با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :ZPGM-19-352-372 گروه :قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
  کارشناس خرید : خانم دارابی
  شماره تماس : 08334642830
شرح استعلام :

GASKET, MAT. NBR,FOR PLATE HEAT EXCHANGER MODEL:GCD-054-M-N-146-1.4401-NBR"TRANTER


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید