استعلام های خرید گروه آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات

شماره استعلام :PIC-13-11 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

خرید ورق و میلگرد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-496-48680 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

ورق آلومينيومي به ضخامت يك ميل و عرض يك متر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-495-48586 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

Gate valve DN:200 , 125


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-494-59914 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

والو پروانه اي ويفري DN200


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-493-48587 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

Gate valve dn=400


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-488-1513 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

اتصالات


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-487-81029 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

آهن آلات


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-75-98BA1 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

مناقصه خرید ولو های مخازن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-915-1627 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

خرید 120 کیلوگرم ورق آهنی (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :