استعلام های خرید گروه آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات

شماره استعلام :BSTN-948-01 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

خرید 20 تن ورق ساختمانی ST-37


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-947-47 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

خرید ورق آلومینیومی به ضخامت ا میلی متر وعرض 1 متر (جهت عایق کاری) (مطابق فایل بارگذاری شده در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-946-147 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

خرید 6500 کیلوگرم ورق موجدار گالوانیزه به ضخامت یک میلیمتر. مطابق نقشه بارگذاری شده درسامانه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-507-981212 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

آهن آلات


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-522-55253 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

ورق كورتن استيل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-521-55255 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

ورق سياه 5 و 10 ميل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-935-2300 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

2000 کیلو گرم ورق کورتن استیل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-510-55160 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

انواع ورق سياه ساده


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-501-1786 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

میلگرد


فایل استعلام بهاء :