استعلام های خرید گروه آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات

شماره استعلام :TPC-166-14000332 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

تیرآهن سنگین 320


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-156-S01 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

خرید 9 ردیف انواع plate و Flat bar طبق مشخصات و مقدار پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-164-14000338 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

خرید پیچ و مهره کلمپ 4 و 6 اینچ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-163-14000323 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

خرید لوله فلکسیبل بدون سیم


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-135-00A0605 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

خرید لوله COD


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-161-14000233 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

میلگرد آجدار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-160-14000343 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

انواع صفحه پلیت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-159-14000340 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

انواع قوطی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-237-334 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

ورق استیل - تسمه استیل


فایل استعلام بهاء :