استعلام های خرید گروه آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات

شماره استعلام :BHMD-419-98730 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

18 ردیف انواع آهن آلات به شرح پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-95-TO94SH گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

ورق ST37 - 2


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-416-884 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

ساندویچ پنل سقفی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-458-50929 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

ورق آلياژ آلومينيومي رولي به ضخامت يك ميليمتر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-453-49989 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

انواع ورق سياه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-173-98100350 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

ورق آلومینیوم کارشناس فنی مهندس رنجبران 09183182474


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-446-52280 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

ورق سياه 10 ميليمتر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-445-43224 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

ورق سياه 2000*1000*7 ميليمتر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-444-49537 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

ورق سياه 5 ميل ساده


فایل استعلام بهاء :