استعلام های خرید گروه آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات

شماره استعلام :MNC-109-A0230-1 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

انواع ورق و تسمه آلومینیومی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-102-A0230 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

انواع ورق و تسمه آلومینیومی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1347-25 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

تجدید استعلام خرید سه ردیف ورق ساختمانیST-37


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-19-14000149 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

انواع بولت فلزی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-724-401 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

آهن آلات


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-17-14000168 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

تیرآهن IPB260 با استاندارد S275JR


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :LPGM-23-14 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

خرید ورق 15mo3 به ضخامت 5میلیمتر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :LPGM-22-14 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

خرید آهن st 37


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :LPGM-19-12 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

خرید کاک والو


فایل استعلام بهاء :