استعلام های خرید گروه آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات

شماره استعلام :KARUN-208-54000483 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

آگهی مناقصه عمومی خرید لوله سیاه درزدار 24 اینچ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-206-54000769 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

خرید یک قلم گلوب ولو سه راهی 2 اینچ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-205-54000832 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

چک ولو فولادی 32 اینچ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-711-PHU-91017-U2 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

BUTTERFLY VALVE SIZE 48 IN 150# WAFER TYPE CONCENTRIC DESIGN WITH RUBBER LINED


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-696-53619 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

گلوب والو ونتیلی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-247-70002 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

گیربکس همزن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-246-70001 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

ولو عایق تفلونی 1 اینچ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-245-70000 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

swing check valve PN100 DN200


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-356-14000579 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

تیرآهن سنگین 260


فایل استعلام بهاء :