استعلام های خرید گروه آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات

شماره استعلام :RAMP-35-43496 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

خرید پمپ آلپا


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-242-99100127 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

اهن قوطی ای


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-57-006106 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

ولو - درخواست ارسالی لزوما جهت برآورد قیمت می باشد .


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-52-001101 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

آهن آلات- درخواست ارسالی لزوما جهت برآورد قیمت میباشد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-51-006Steel گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

ورق استیل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-49-006pipe گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

اتصالات - لوله استیل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-25-18 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

لوله 2 اينچ- زانو 2 اينچ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1043-9939 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

خرید 15 عدد گلوب والو کلاس 2500 برند اروپای غربی مورد تأیید می باشد.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1042-9929 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

خرید 10 عدد گلوب والو 1 اینچ برند اروپای غربی


فایل استعلام بهاء :