استعلام های خرید گروه آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات

شماره استعلام :BHMD-672-2662 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

سینی برق


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1264-2890 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

خرید ورق X750 مطابق مشخصات پیوست (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-668-2519 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

اتصالات-لوله


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-667-2575 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

اتصالات جوشی،شیرآلات،لوله مانیسمان


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1262-4650 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

خرید 4 عدد گلوب والو مطابق مشخصات پیوست (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :SHPGM-79-خ1312 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

سیفتی والو


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :SHPGM-77-خ1512 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

گلوب والو


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-273-99-179 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

اتصالات لوله كشي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1258-2796 گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
شرح استعلام :

بست فولادی داربست ( طبق مشخصات درخواستی)


فایل استعلام بهاء :