تمام مناقصات جاری سامانه

جهت مشاهده کامل مناقصه خرید میبایست وارد اکانت کاربری خود شوید .
شماره شرح گروه شروع پایان پیشنهاد مالی
SABA-1494-1403-01 انجام خدمات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز نيروگاه سيكل تركيبي خرم آباد کشاورزی - لوازم و خدمات 1403-01-27 1403-02-05 وارد پنل کاربری خود شوید
SABA-1490-1403-02 خرید سروو والو های سوخت گاز و گازوییل واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قم الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1403-01-26 1403-02-05 وارد پنل کاربری خود شوید
KCIG-348-103 ساخت روتور کامل کلینکر شکن سایر 1403-01-25 1403-02-04 وارد پنل کاربری خود شوید
KCIG-347-102 ساخت 2 ردیف پیچ و مهره فولاد نسوز سایر 1403-01-25 1403-02-04 وارد پنل کاربری خود شوید
KARUN-1719-54021306 مناقصه عمومی خرید تابلو برق تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش 1403-01-25 1403-02-02 وارد پنل کاربری خود شوید
KCIG-341-درخواست خرید118 خرید یک دستگاه تیوپ دستگاه ایکس ری به شرایط مندرج دراسناد مناقصه قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1403-01-25 1403-02-04 وارد پنل کاربری خود شوید
KCIG-340-درخواست خرید189 مناقصه عمومي خريد يك دستگاه واتر كولر دستگاه ايكس ري ، به شرح مندرج در اسناد مناقصه به پیوست قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1403-01-25 1403-02-04 وارد پنل کاربری خود شوید