تمام مناقصات جاری سامانه

جهت مشاهده کامل استعلام خرید میبایست وارد اکانت کاربری خود شوید .
شماره شرح گروه شروع پایان پیشنهاد مالی
SABA-640-1402-600-01 مناقصه ساخت دو مجموعه کامل میکسینگ چمبر نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1402-03-09 1402-03-20 وارد پنل کاربری خود شوید
SABA-637-1401-09 بازسازی قطعات داغ توربین MW-701D نیروگاه سیکل ترکیبی قم ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1402-03-08 1402-03-20 وارد پنل کاربری خود شوید
SABA-636-1401-08 احداث شبکه زمینی برق 33 کیلوولت رزرو واحدهای گازی نیروگاه زرگان ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1402-03-08 1402-03-20 وارد پنل کاربری خود شوید
SABA-635-1402-06 خدمات تست کارایی پنج واحد گازی V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر تجهیزات تست و آنالیز و خدمات مربوطه 1402-03-08 1402-03-20 وارد پنل کاربری خود شوید
SZICP-82-0011-م-1402 تامین لوازم یدکی وقطعات بخش مکانیک قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1402-02-25 1402-03-20 وارد پنل کاربری خود شوید
SZICP-81-0012-م-1402 تامین لوازم یدکی وقطعات بخش الکتریک قطعات و تجهیزات الکتریکی 1402-02-25 1402-03-20 وارد پنل کاربری خود شوید
SZICP-80-0014-م-1402 تامین سرامیک محفظه احتراق ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1402-02-25 1402-03-20 وارد پنل کاربری خود شوید
SZICP-77-0013-م-1402 تامین لوازم یدکی ، قطعات بخش کنترل وابزار دقیق الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1402-02-25 1402-03-20 وارد پنل کاربری خود شوید