تمام مناقصات جاری سامانه

شماره شرکت شرح گروه شروع پایان پیشنهاد مالی
KARUN-181-54000766
کشت و صنعت کارون
مناقصه عمومی ساخت تابلو برق قطعات و تجهیزات الکتریکی 1400-10-23 1400-11-05 وارد پنل کاربری خود شوید
KARUN-180-53001614
کشت و صنعت کارون
مناقصه عمومی خرید ناودانی 24 سانت ان پی آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات 1400-10-23 1400-11-05 وارد پنل کاربری خود شوید
KARUN-176-1-0-909-025
کشت و صنعت کارون
آگهی حراج 5 ردیف اقلام عمومی ( انواع بشکه - کاغذ باطله - انواع تایر ) سایر 1400-10-21 1400-11-02 وارد پنل کاربری خود شوید