تمام مناقصات جاری سامانه

شماره شرکت شرح گروه شروع پایان پیشنهاد مالی
TPC-942-1401.9
زغال سنگ پروده طبس
تأمین 190 نفر نیروی انسانی جهت انجام امور خدماتی، رفاهی، حمل و نقل و نگهداری فضای سبز سایر 1401-04-13 1401-04-23 وارد پنل کاربری خود شوید
TPC-941-1401.8
زغال سنگ پروده طبس
اجرای کلیه عملیات مربوط به پیشروی در مسیرهای مختلف معدن فاز سه به میزان 1200 متر فعالیت های معدنی و زیرزمینی 1401-04-13 1401-04-23 وارد پنل کاربری خود شوید