تمام استعلام های خرید جاری سامانه

جهت مشاهده اطلاعات تماس کارشناس خرید هر استعلام بر روی شماره استعلام کلیک نمایید
شماره شرکت شرح گروه شروع پایان پیشنهاد مالی
MTPP-189-مکانیک12
مدیریت تولید برق شهید مفتح
انواع COMPRESSION RING به شرح فایل پیوست قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1398-08-26 1398-09-09 وارد پنل کاربری خود شوید
MTPP-188-مکانیک12
مدیریت تولید برق شهید مفتح
5 ردیف انواع قطعات مربوط به قطعات و تجهیزات مکانیکی به شرح فایل پیوست قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1398-08-26 1398-09-09 وارد پنل کاربری خود شوید
MTPP-187-مکانیک12
مدیریت تولید برق شهید مفتح
جهت کسب اطلاع بیشتر با کارشناس مربوطه08138276190 قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1398-08-26 1398-09-09 وارد پنل کاربری خود شوید
MTPP-186-مکانیک12
مدیریت تولید برق شهید مفتح
9 ردیف انواع اقلام مربوط به قطعات و تجهیزات مکانیکی... به شرح پیوست قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1398-08-26 1398-09-09 وارد پنل کاربری خود شوید
MTPP-185-ابزار123
مدیریت تولید برق شهید مفتح
انواع سلونوئیدولو به شرح پیوست الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1398-08-26 1398-09-09 وارد پنل کاربری خود شوید
MTPP-184-ابزار123
مدیریت تولید برق شهید مفتح
7 ردیف اقلام الکترونیک و ابزار دقیق به شرح فایل پیوست الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1398-08-26 1398-09-09 وارد پنل کاربری خود شوید
MTPP-183-ابزار123
مدیریت تولید برق شهید مفتح
8 ردیف اقلام الکترونیک و ابزار دقیق به شرح فایل پیوست الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1398-08-26 1398-09-09 وارد پنل کاربری خود شوید
MTPP-182-ابزار123
مدیریت تولید برق شهید مفتح
PNUMATIC ACTUATOR AND ELECTRIC ACTUATOR الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1398-08-26 1398-09-09 وارد پنل کاربری خود شوید
MTPP-181-ابزار123
مدیریت تولید برق شهید مفتح
PRESSURE SWITCH الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1398-08-26 1398-09-09 وارد پنل کاربری خود شوید
BHMD-437-9808296
شرکت بهمن دیزل
ترکمتر gedore الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1398-08-26 1398-09-07 وارد پنل کاربری خود شوید
MTPP-180-97100718
مدیریت تولید برق شهید مفتح
خرید اسید سولفوریک98% کارشناس مربوطه مهندس رادفر08135378404 مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ... 1398-08-25 1398-09-09 وارد پنل کاربری خود شوید
MIGT-100-SH251M
توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT
گریت آلومینیوم سایر 1398-08-25 1398-09-01 وارد پنل کاربری خود شوید
NEKA-479-34127
مدیریت تولید برق نکا
ساخت محور وزل كوچك ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1398-08-23 1398-08-30 وارد پنل کاربری خود شوید
BSTN-853-120
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 10 عدد سایت گلاس برند KOCH-NEUBURG مطابق مشخصات پیوست (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته) قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ... 1398-08-21 1398-08-30 وارد پنل کاربری خود شوید
BHMD-435-818
شرکت بهمن دیزل
تجهیزات آزمایشگاهی رنگ و شیمی (2) الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1398-08-21 1398-08-28 وارد پنل کاربری خود شوید
CHTA-69-970191
شرکت شیمی تکس آریا
خرید گیج استاندارد الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1398-08-19 1398-08-29 وارد پنل کاربری خود شوید
REY-72-13980819
مدیریت تولید برق ری
ترموكوپلUG)(K) TT-XD ) اگزوز هيتاچي جديد الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1398-08-19 1398-08-28 وارد پنل کاربری خود شوید
REY-71-rey25698
مدیریت تولید برق ری
خرید مقدار 1000 متر سيم ترموكوپل دورشته تيپ K مطابق با شرح خدمات پیوست برگ پیشنهاد قیمت الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل 1398-08-19 1398-08-28 وارد پنل کاربری خود شوید
NEKA-478-49295
مدیریت تولید برق نکا
ساخت يكعدد پمپ روغن از نوع سه اسكرو و دو مكشه بدون الكتروموتور بصورت كامل و طبق شرايط خصوصي پيوست استعلام با مواد و متريال و كليه تست ها و آناليزها و آزمون هاي مد نظر كارفرما ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1398-08-22 1398-08-28 وارد پنل کاربری خود شوید
NEKA-474-34126
مدیریت تولید برق نکا
ساخت محور وزل بزرگ ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1398-08-23 1398-08-30 وارد پنل کاربری خود شوید
NEKA-469-42463
مدیریت تولید برق نکا
پوشش دهي آندها ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1398-08-27 1398-09-05 وارد پنل کاربری خود شوید
CHTA-64-960040
شرکت شیمی تکس آریا
پوزیشنر کنترل ولو هانی ول و فیشر سایر 1398-08-25 1398-08-28 وارد پنل کاربری خود شوید
NEKA-449-52362
مدیریت تولید برق نکا
رزين 1000ليتر مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ... 1398-08-22 1398-08-28 وارد پنل کاربری خود شوید
GPGM-717-16554
مدیریت تولید برق گیلان
سرامیک - سیمان ساختمان و تأسیسات 1398-06-27 1399-07-05 وارد پنل کاربری خود شوید