تمام استعلام های خرید جاری سامانه

شماره شرکت شرح گروه شروع پایان نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت در سامانه
NEKA-265-41522
مدیریت تولید برق نکا
ساخت 2 دستگاه مبدل هوایی سیستم خنک کاری آب کولینگ ژنراتور واحد گازی ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1396-12-27 1397-01-06 محمد خادمي 09111545446
NEKA-263-40551
مدیریت تولید برق نکا
پوشش دهی آند های واحد بخار با شرایط خصوصی پیوست شیمی و ایمنی 1396-12-26 1397-01-08 عليرضا وفايي نژاد 09111544426
NEKA-262-6621
مدیریت تولید برق نکا
رابرلاينينگ مخزن رزين هاي ميكسدبد تصفيه خانه آب نيروگاه شهيد سليمي نكا مطابق شرايط خصوصي و نقشه هاي پيوست از طريق عقد قرارداد سایر 1396-12-21 1397-01-05 فرشته حيدري 011-34622465
BHMD-111-2132
شرکت بهمن دیزل
به شرح پیوست ! ( بکس بادی 1/2 ) ابزارآلات صنعتی 1397-01-01 1397-01-18 فرهاد افراشته 02832243461
BHMD-110-2139
شرکت بهمن دیزل
به شرح درخواست پیوست ! ( سمباده و لرزشی ) ابزارآلات صنعتی 1397-01-01 1397-01-18 فرهاد افراشته 02832243461
BHMD-109-2135
شرکت بهمن دیزل
به شرح درخواست پیوست ! ( بکس بادی PUMA ) ابزارآلات صنعتی 1397-01-01 1397-01-18 فرهاد افراشته 02832243461
BHMD-108-2134
شرکت بهمن دیزل
به شرح درخواست پیوست ! ( بکس 3/4 ) ابزارآلات صنعتی 1397-01-01 1397-01-18 فرهاد افراشته 02832243461
BHMD-107-2133
شرکت بهمن دیزل
به شرح درخواست پیوست ! ( مینی سنگ بادی ) ابزارآلات صنعتی 1397-01-01 1397-01-18 فرهاد افراشته 02832243461
BHMD-106-2130
شرکت بهمن دیزل
مطابق با شرح درخواست پیوست ! بکس بادی 3/8 VGL ابزارآلات صنعتی 1397-01-01 1397-01-18 فرهاد افراشته 02832243461