تمام استعلام های خرید جاری سامانه

شماره شرکت شرح گروه شروع پایان نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت در سامانه
BSTN-432-1140
مدیریت تولید برق بیستون
خرید سولونوئید والو آسکو ابزار دقیق و الکترونیک 1397-07-01 1397-07-06 سعید مهدی آبادی 09181316177
BSTN-431-75
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 10 عدد گیج دما ابزار دقیق و الکترونیک 1397-07-01 1397-07-06 علی مارالی 08334642724
BSTN-430-1306
مدیریت تولید برق بیستون
خرید اسپری دای چک مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-07-01 1397-07-06 سعید مهدی آبادی 09181316177
NEKA-315-39035
مدیریت تولید برق نکا
cpu s7-400/cpu 414--4H code: 6es7414-4hj00-0ab0 (v3.1.3) (hw;1) h ابزار دقیق و الکترونیک 1397-07-01 1397-07-11 اسماعيل باقري خليلي 09113520900
BSTN-429-83
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 2 عدد الکترود phمتر ابزار دقیق و الکترونیک 1397-07-01 1397-07-05 علی مارالی 08334642724
GPGM-06-001
مدیریت تولید برق گیلان
میله گرد ضد زنگ بشماره DIN 1/4125 مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-07-01 1397-07-10 سید رضا رهنما 09111343354
NEKA-314-8037
مدیریت تولید برق نکا
رابرلاينينگ مخزن رزين كاتيوني تصفيه خانه آب نيروگاه شهيد سليمي نكا مطابق با شرايط خصوصي و نقشه پيوست از طريق عقد قرارداد سایر 1397-06-31 1397-07-05 فرشته حيدري 011-34622465
NEKA-313-8026
مدیریت تولید برق نکا
رابرلاينينگ ماسل فيلتر اصلي سمت غربي واحد 4 بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا مطابق با شرايط خصوصي پيوست از طريق عقد قرارداد سایر 1397-06-31 1397-07-05 فرشته حيدري 011-34622465
BSTN-428-742
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 3 عدد فلو سوئیچ ابزار دقیق و الکترونیک 1397-06-26 1397-07-03 مجتبی عارضی 09181323907
BSTN-427-80
مدیریت تولید برق بیستون
خريد 15 عدد REPAIR KIT برند فيشر ابزار دقیق و الکترونیک 1397-06-26 1397-07-01 سامان بهرامی نیا 08334642724
BSTN-425-1277
مدیریت تولید برق بیستون
خرید گریس موبیلوکس EP2 مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-06-26 1397-07-01 مجتبی عارضی 09181323907
GPGM-05-1513739
مدیریت تولید برق گیلان
میله گرد آهنی و و فولادی مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-06-26 1397-07-10 سید رضا رهنما 09111343354
GPGM-04-1512325
مدیریت تولید برق گیلان
میله گرد استیل (a420(x20cr13 در سایزهای مختلف مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-06-26 1397-07-10 مدیریت سامانه 01333882606
BSTN-423-1291
مدیریت تولید برق بیستون
خرید گریس مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-06-25 1397-07-01 سعید مهدی آبادی 09181316177
BSTN-422-1294
مدیریت تولید برق بیستون
خرید شیر پروانه ای 6 اینچ مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-06-25 1397-07-01 سعید مهدی آبادی 09181316177
GPGM-03-1513436
مدیریت تولید برق گیلان
شمش فولادی st 37 شش گوش در قطر های متفاوت و به شرح جدول استعلام مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-06-27 1397-07-10 سید رضا رهنما 09111343354
GPGM-02-15122
مدیریت تولید برق گیلان
1- میله گرد فولادی اس تی 37 نمره 30 میلیمتر به مقدار 4 متر طولی 2- میله گرد فولادی اس تی 37 نمره 40 به مقدار 4 متر طولی مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-06-26 1397-07-10 سید رضا رهنما 09111343354
BSTN-418-75
مدیریت تولید برق بیستون
خرید قطعات ابزار دقیق برند فیشر ابزار دقیق و الکترونیک 1397-06-31 1397-07-01 سامان بهرامی نیا 08334642724
BSTN-417-03
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 2 ست کنداکتی ویتی متر ابزار دقیق و الکترونیک 1397-06-31 1397-07-01 سامان بهرامی نیا 08334642724
BSTN-416-39
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 4 عدد سلونوئید والو برند ASCO ابزار دقیق و الکترونیک 1397-06-31 1397-07-01 سامان بهرامی نیا 08334642724
BSTN-415-42
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 9 عدد سلونوئید والو برند HERION ابزار دقیق و الکترونیک 1397-06-31 1397-07-01 سامان بهرامی نیا 08334642724
BSTN-408-1204
مدیریت تولید برق بیستون
خرید 12 عدد بوش اسلیو ( جنس استیل ) مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1397-06-31 1397-07-03 مجتبی عارضی 09181323907
NEKA-312-7954
مدیریت تولید برق نکا
تعويض ديواره جنوبي اواپراتور واحد 4 بخار در ايام تعميرات اساسي سالجاري نيروگاه شهيد سليمي نكا مطابق شرايط خصوصي و نقشه هاي پيوست از طريق عقد قرارداد سایر 1397-06-27 1397-07-01 فرشته حيدري 011-34622465
NEKA-311-8003
مدیریت تولید برق نکا
تهيه و اجراي بازسازي سرويس هاي بهداشتي نيروگاه شهيد سليمي نكا از طريق عقد قرارداد و مطابق با شرايط خصوصي پيوست سایر 1397-06-27 1397-07-07 فرشته حيدري 011-34622465
NEKA-308-43115
مدیریت تولید برق نکا
ساخت فيلتر كارتريج با مشخصات پيوست ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1397-06-25 1397-07-01 عليرضا وفايي نژاد 09111544426
NEKA-307-43705
مدیریت تولید برق نکا
دوربين تحت شبكه بامتعلقات به همراه 21 ايتم شرح پيوست ابزار دقیق و الکترونیک 1397-06-31 1397-07-06 اسماعيل باقري خليلي 09113520900