تمام استعلام های خرید جاری سامانه

شماره شرکت شرح گروه شروع پایان نام مسئول شماره تماس پیشنهاد قیمت در سامانه
YPGM-26-547
مدیریت تولید برق یزد
پمپ هيدروليك تيغه اي مدل : HOF HYDROULIC,AR15120021 HT6C-017-IR00 مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1396-07-30 1396-08-10 عبدالرضا دلخاك 09134503114
YPGM-25-969
مدیریت تولید برق یزد
پكينگ گرافيتي(گرافويل) با مشخصات ١٦*٢٨*٦ ميلي متر ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1396-07-30 1396-08-10 عبدالرضا دلخاك 09134503114
NEKA-197-136609
مدیریت تولید برق نکا
سلونوييد 3/2به تعداد 3عدد ابزار دقیق و الکترونیک 1396-07-30 1396-08-04 اسماعيل باقري خليلي 09113520900
BSTN-119-8
مدیریت تولید برق بیستون
مناقصه خرید خدمات نیروی کارگری موقت نیروگاه بیستون سایر 1396-07-30 1396-08-10 مسلم منوچهری 09181323913
BSTN-118-58
مدیریت تولید برق بیستون
خرید مقدار 000 50 کیلوگرم سود مایع صنعتی شیمی و ایمنی 1396-07-30 1396-08-08 مسلم منوچهری 09181323913
YPGM-24-960665
مدیریت تولید برق یزد
پانل ابزار دقیق و الکترونیک 1396-07-29 1396-08-10 محمدحسين ميرجليلي 03537252081-4 داخلی 258
RPGM-509-2145
مدیریت تولید برق شهید رجایی
WEARING PART SET DN25 NBR FOR. SOLENOID VALVE مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1396-07-29 1396-08-06 رضا رسولی 021-88796681-3 داخلی 6069
RPGM-508-2290
مدیریت تولید برق شهید رجایی
اكسپنشن دايره اي اول واحدگازي مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1396-07-28 1396-08-06 رضا رسولی 021-88796681-3 داخلی 6069
NEKA-196-5775
مدیریت تولید برق نکا
حفاظت و نگهبانی از چاههای آب زمین سوخت نیروگاه شهید سلیمی نکا مطابق شرایط خصوصی پیوست از طریق عقد قرارداد سایر 1396-07-27 1396-08-07 فرشته حيدري 011-34622465
SHPGM-05-f5f008
مدیریت تولید برق شریعتی مشهد
فلومتر اجکتور D-79660 YOKOGAWA ابزار دقیق و الکترونیک 1396-07-27 1396-08-02 سارا رضایی 05133961603
RPGM-507-1097
مدیریت تولید برق شهید رجایی
تعويض جنت هاي هدر پايين سل هاي برج خنك كن وپيك كولرهاي برج اصلي وپيك كولر هاي act واحد3بخار مکانیک (پمپ، بلبرینگ، واشر، گسکت...) 1396-07-27 1396-08-06 رضا رسولی 021-88796681-3 داخلی 6069
NEKA-195-37903
مدیریت تولید برق نکا
اموت والو بشرح پيوست 10عدد ابزار دقیق و الکترونیک 1396-07-26 1396-08-03 اسماعيل باقري خليلي 09113520900
NEKA-194-37904
مدیریت تولید برق نکا
اموت والو 10 عددبشرح پيوست ابزار دقیق و الکترونیک 1396-07-26 1396-08-03 اسماعيل باقري خليلي 09113520900
YPGM-23-1229ر95
مدیریت تولید برق یزد
يونيت هيتر آب گرم HUH-٥٠-9 شماره درخواست انبار : 951020 ساختمانی و تاسیسات 1396-07-26 1396-08-13 عبدالرضا دلخاك 09134503114
NEKA-193-36968
مدیریت تولید برق نکا
سولونوييد والو بشرح پيوست ابزار دقیق و الکترونیک 1396-07-26 1396-08-03 اسماعيل باقري خليلي 09113520900
NEKA-192-37202
مدیریت تولید برق نکا
فلومتر 2اينچ طبق مشخصا ت پيوست ابزار دقیق و الکترونیک 1396-07-26 1396-08-02 اسماعيل باقري خليلي 09113520900
SHPGM-04-f5f003
مدیریت تولید برق شریعتی مشهد
(125ولت ،1/4 آمپر)SOLENOID VALVE 29CS ابزار دقیق و الکترونیک 1396-07-26 1396-08-01 سارا رضایی 05133961603
SHPGM-03-F5C084
مدیریت تولید برق شریعتی مشهد
MAGNETIC PICKUP 77 HT &77HC HITACHI NO 10R – 134 - 028 - 5 ابزار دقیق و الکترونیک 1396-07-26 1396-08-03 مرتضی قلیزاده 05133966142
SHPGM-02-f5c052
مدیریت تولید برق شریعتی مشهد
FIRE DTECTOR 45FT 230 °C HITACHI NO. 10P-057-281-62 ابزار دقیق و الکترونیک 1396-07-25 1396-08-03 مرتضی قلیزاده 05133966142
YPGM-22-551ر96
مدیریت تولید برق یزد
چسب كوپلينگ شماره اولیه مدرک : خ/551/96 960510 شماره در خواست انبار ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی 1396-07-25 1396-08-10 عبدالرضا دلخاك 09134503114
YPGM-21-960750
مدیریت تولید برق یزد
پرشر سوئیچ ابزار دقیق و الکترونیک 1396-07-24 1396-08-06 محمدحسين ميرجليلي 03537252081-4 داخلی 258
YPGM-20-خ٥٣٦د٩٥
مدیریت تولید برق یزد
فيلتر روغن هيدروليك جكينگ الستوم ETR.63012-PARKER شماره درخواست انبار : 950444 ابزار دقیق و الکترونیک 1396-07-24 1396-08-10 عبدالرضا دلخاك 09134503114
YPGM-15-960613
مدیریت تولید برق یزد
رينگ از جنس ١٥MO٣ با ابعاد هندسي : قطر خارجي ۳۱۰ قطر داخلي ۲۴۰ و ارتفاع :۷۰ MAT:15MO3,OD:310,ID:240,H:70 mm شماره اولیه مدرک : اورهال مولد G11 خ/96/740 سایر 1396-07-29 1396-08-06 عبدالرضا دلخاك 09134503114