استعلام های خرید گروه ابزار و یراق آلات

شماره استعلام :PIC-137-90 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

استعلام قیمت اینسرت ماشین کاری سندویک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-136-89 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

استعلام تیغ فرز ماشین کاری برند هلیکس


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-134-88 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

استعلام خرید قلاویز و فنر هلی کوئل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-132-87 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

استعلام ابزار ماشین کاری و هولدر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-129-85 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

استعلام ابزار ماشین کاری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1257-2794 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

دستگاه جوشکاری صبا الکتریک ( طبق مشخصات درخواستی)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-127-84 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

استعلام قیمت خرید تیغ فرز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :SHPGM-75-خ1593 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

ترک متر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-654-2484 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

بکس بادی و پیچ گوشتی بادی sp


فایل استعلام بهاء :