استعلام های خرید گروه ابزار و یراق آلات

شماره استعلام :PIC-44-14 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

اینسرت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-19-60010430 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

تامین ماشین آلات


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-44-PHD65516 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

خرید جرثقیل سقفی 10 تن مارک ویتال بهمراه ترولی مخصوص


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-13-M342 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

خرید ابزارآلات ماشینکاری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-12-M340 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

خرید ابزارآلات ماشینکاری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-998-332 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

خرید یکدستگاه واتر جت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-530-990216 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

دریل ستونی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-527-990214 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

انواع پیچ و مهره و واشر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-35-7 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

ابزار ماشین کاری


فایل استعلام بهاء :