استعلام های خرید گروه ابزار و یراق آلات

شماره استعلام :IPR-298-1461 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

پکینگ گرافیتی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-699-phs-05279 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

استیم هوز


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-244-2 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

چکش برقی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-243-1 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

مینی سنگ فرز ماکیتا 2 دستگاه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-346-14000580 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

انواع پیچ و مهره با گرید 8/8


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-679-PHS-05261 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

ACCESSORIES FOR VICTOR BLOWPIPE


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-678-phs-05279 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

STEAM HOSE RUBBER WITH ARMOURED


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-677-PHS-05278 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

AIR HOSE BLACK RUBBER WITH BRAIED


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-650-PHS-95579-KH گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

خرید ابزار آلات با برند های RIDGID, WICKSTEED, ARETOOL , ELLIOTT برای تعمیرات مدل


فایل استعلام بهاء :