استعلام های خرید گروه ابزار و یراق آلات

شماره استعلام :ZPGM-196-1401-07 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

گريس‌ پمپ‌


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :ZPGM-194-1401-5 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

قفل درب تابلوی برق کراسینگ برد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :ZPGM-193-1000-4 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

قفل درب تابلو مطابق عکس پیوست ( تابلوی CJP)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-937-14010416ت گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

ابزار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-936-14010445 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

تسمه اره نجاری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-932-14010444 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

بست و پلاستیک و پارچه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-930-14010309ت گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

متر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-909-14010202ت2 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

اسپری فوم درزگیر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-908-14010395 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

چرخ گاری


فایل استعلام بهاء :