استعلام های خرید گروه ابزار و یراق آلات

شماره استعلام :KPC-288-PHD-05719 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

خرید 5 قلم انواع رینگ کالیبراسیون میکرومتر سه فک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-287-PHD-05719 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

تامین 5 قلم انواع رینگ کالیبراسیون استاندارد مطابق با سایزهای اعلامی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :LPGM-41-19 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

خرید میخ فولادی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-59-14000181 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

انواع پیچ و مهره به همراه واشر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-41-14000182 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

زنجیر گالوانیزه 32*8 اراک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-39-14000180 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

جرثقیل زنجیری 2 و 3 تن مارک ویتال اصل ژاپن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-153-100 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

سنگ برش 1.6


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-100-A0228 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

انواع ابزار


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-725-004 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

ابزار آلات


فایل استعلام بهاء :