استعلام های خرید گروه ابزار و یراق آلات

شماره استعلام :KPC-350-PHD-55450 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

تامین WIRE ROPE بهمراه اتصالات مطابق با درخواست پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :EAPGM-19-400-02-72702 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

تیغ ماشین اره لنگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-762-1582 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

پیچ و مهره و زنجیر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-124-14000284 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

انواع صفحه سنگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-101-151 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

تفنگی چسب نوردسون


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-288-PHD-05719 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

خرید 5 قلم انواع رینگ کالیبراسیون میکرومتر سه فک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :LPGM-41-19 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

خرید میخ فولادی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-59-14000181 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

انواع پیچ و مهره به همراه واشر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TPC-41-14000182 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

زنجیر گالوانیزه 32*8 اراک


فایل استعلام بهاء :