استعلام های خرید گروه ابزار و یراق آلات

شماره استعلام :PIC-12-11 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

پین گیج قطر 3.8 میلی متر برند ACCUD کد : 522-03800-1 گیج بلوک با ضخامت 10 میلی متر برند ACCUD کد :514-100-01


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :PIC-07-06 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

ابزار ماشین کاری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-474-981017 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

ابزار آلات


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-469-981008 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

پیستوله (ایواتا)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-718-16199 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

تیغچه بلبرینگ تراش


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-90-M293SH گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

اینسرت استاندارد CNMG VBMT


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-89-M82SH گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

اینسرت RPMW


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-806-1306 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

کولیس ورنیه دیجیتالی Mitutoyo یک دستگاه( طبق مشخصات)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-706-16610 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

ماستیک


فایل استعلام بهاء :