استعلام های خرید گروه ابزار و یراق آلات

شماره استعلام :PIC-107-73 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

استعلام ابزار ماشین کاری


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1218-95 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

خرید سه ردیف پیچ های توربین ( عکس های پیچ به پیوست فرم استعلام می باشد)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1217-2473 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

خرید 6 ردیف ابزار آلات ( مته مرغک ، الماس لوزی شکل ، قلاویز دستی )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MNC-20-A1008 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

- سیم جوش آلومینیوم مارک بستیگ 4043 1/2 -تنگستن جوشکاری مارک سیم نور -مفتول آرماتوربندی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-123-99-098 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

تامين الكترود و صفحه سنگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-158-M1672 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

خرید ابزارآلات تراشکاری - موضوع درخواست خرید 1672 و 1673


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1189-2177 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

خرید سرپیک برش و مانومتر زینسر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-612-1703 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

دستگاه مینی سنگ برند VGL_SA5505


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1143-1752 گروه : ابزار و یراق آلات
شرح استعلام :

1- گان ایرلس 2عدد 2- نازل و گارد گان2 عدد 3- شیلنگ دو سر کوپلینگ فابریک 15 متری 2 حلقه


فایل استعلام بهاء :