استعلام های خرید گروه الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل

شماره استعلام :FIKCC-113-21 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

خازن


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :ZPGM-197-29 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

تجهیزات فیورنتینی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-337-10828 270193 270190 400146 440366 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

شارژ فصلی شیر برقی واحد ها


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BEHIR-336-10827 270189 440224 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

شارژ سرو موتور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :SHPGM-346-849 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

سرو والو سوخت گاز فريم 5


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :SHPGM-345-850 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

ترموكوپل اگزوز فريم 5


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :SHPGM-344-851 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

سرو والو سوخت مايع هيتاچي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :SHPGM-343-852 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

بوبین سلونوئید والو 0.5 تا 16 بار - سایز 1 اینچ orif :17mm Press. : 0.5 - 16 bar - Type : T- GP 105


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-815-010 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

کلید هوایی اشنایدر 630 آمپر


فایل استعلام بهاء :