استعلام های خرید گروه الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل

شماره استعلام :BSTN-1306-981 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

خرید دماسنج و گیج اختلاف فشار مطابق پیوست (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1305-1680 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

خرید یکعدد خروجی آنالوگ مطابق پیوست (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1301-1433 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

خرید یکعدد پی اچ الکترود همیلتون مطابق پیوست (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-405-16 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

خريد، نصب و راه اندازي سيستم مانيتورينگ برجهاي خنك كن فاز3


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-404-15 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

خريد، نصب و راه اندازي سيستم مانيتورينگ برجهاي خنك كن فاز 1و2


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-402-15 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

خريد، نصب و راه اندازي سيستم مانيتورينگ برجهاي خنك كن فاز3


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-401-14 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

خريد، نصب و راه اندازي سيستم مانيتورينگ برجهاي خنك كن فاز 1و2


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1299-2858 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

خرید 7 ردیف کنتاکتور مطابق پیوست (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-365-99100876 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

سنسور o2 جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای محبعلئی تماس حاصل نمایید 09182127938


فایل استعلام بهاء :