استعلام های خرید گروه الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل

شماره استعلام :MTPP-178-98100567 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

اتصالات لوله مسی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-832-93 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

خرید 2 عدد پوزیشنر فیشر و 4 عدد I/P CONVERTER / تجدید استعلام (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-467-49910 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

پمپ سولفات فرو 2دست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-465-49533 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

شعله بين


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-177-98100276 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

پتانسیومتر10کیلو اهم هانیول


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-462-51896 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

كارت كنترل سوخت گازوييل 1عدد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-460-50237 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

ساخت عدسي فتوسل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-827-148 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

خرید دو عدد لول ترانسمیتر برند ENDRESS+HAUSER (فقط پیشنهاد فنی در سامانه بارگذاری گردد)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-410-98707 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

نشان دهنده دیجیتال


فایل استعلام بهاء :