استعلام های خرید گروه الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل

شماره استعلام :BSTN-858-608 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

خرید قطعات ابزار دقیق برند "NEW COSMOS" (ارسال پیشنهاد قیمت بصورت سربسته)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-857-914 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

خرید قطعات ابزار دقیق (قطعات یدکی کنترل والو) بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-437-9808296 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

ترکمتر gedore


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-435-818 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

تجهیزات آزمایشگاهی رنگ و شیمی (2)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-848-1733 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

خرید 16 ردیف قطعات الکتریک برندهای SIMIKRON و DICAGI ایتالیا (فقط ارسال پیشنهاد فنی از طریق سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-69-970191 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

خرید گیج استاندارد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-72-13980819 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

ترموكوپلUG)(K) TT-XD ) اگزوز هيتاچي جديد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :REY-71-rey25698 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

خرید مقدار 1000 متر سيم ترموكوپل دورشته تيپ K مطابق با شرح خدمات پیوست برگ پیشنهاد قیمت


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :CHTA-68-980376 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
شرح استعلام :

سنسور ph متر


فایل استعلام بهاء :