استعلام های خرید گروه تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش

شماره استعلام :IPR-215-94 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

زغال تحریک


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-450-ES400-100 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

تامين قطعات يدكي چیلرها


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-444-ES400-099 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

تامين قطعات يدكي كولر گازي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-443-ES400-098 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

تامين كمپرسور كولر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-442-ES400-097 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

تامين گاز فريون


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-209-20 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

اکچیتور گاز (صدا خفه کن خطوط لوله گاز)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-427-18 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

خرید درایور ایرهیتر145


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-249-phd-86402 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

تامین دو آیتم SHUT OFF VALVE طبق مشخصات و تقاضای پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-414-ES400-073 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

تامين دستگاه ديتاكالكتور ارتعاشات


فایل استعلام بهاء :