استعلام های خرید گروه تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش

شماره استعلام :RAMP-283-9-144 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

تامين ذغالEG601


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-664-2652 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

پمپ سانتریفیوژ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-663-2520 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

دستگاه اکونوپک DE400 کامل با تابلو باشد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-277-99-206 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

تامين اورينگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-276-99-217 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

تامين پكينگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MIGT-130-27100328 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

شمع ژنراتور


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-227-99-160 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

تامين واشر اسپيرال


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :RAMP-226-99-170 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

تامين پكينگ


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1250-97 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

خرید 24 عدد نشیمنگاه تی بار ژونگستروم مطابق نقشه پیوست


فایل استعلام بهاء :