استعلام های خرید گروه تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش

شماره استعلام :BSTN-945-1597 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

خرید 4 عددسلونوئید والو سه راهه .( فقط بارگذاری پیشنهاد فنی در سامانه )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-498-55381 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

ساخت 3 عدد پروانه پمپ آب دريا (CWP) مطابق با شرايط خصوصي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-208-34783841 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

جرثقیل سقفی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-864-مازوت گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

خرید خدمات کالیبراسیون کنتور مازوت (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-422-34126 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

ساخت محور بزرگ كنترل ولو وزل


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-110-96100813 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

خرید المان کارتریج فیلتر کارشناس مربوطه08135378404مهندس رادفر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :GPGM-501-15878 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

تخته نراد


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-671-14 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

خرید متعلقات باطری های (روغنريا مخصوص باطری، الکترولیت و اسید سولفوریک)


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-373-47265 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

ساخت آند كندانسور


فایل استعلام بهاء :