استعلام های خرید گروه تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش

شماره استعلام :BSTN-1055-11 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

خرید مبدل حرارتی - مطابق فایل بارگذاری شده در سامانه


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-48-005masra گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

اقلام مصرفی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-1033-9911 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

خرید مبدل حرارتی مربو ط به سیستم خنک کن روغن یاتاق الکترو موتور پمپ آب گردشی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-30-001ب200 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

فولاد 403Cb با انرژی ضربه بیشتر از 70 ژول در صورتیکه نتایج تست ضربه محدود شود هزینه آزمایشگاه به عهده تامین کننده خواهد بود.


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :IPR-18-173 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

بوشینگ کامل HV مربوط به ترانس نیروگاه دماوند


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-945-1597 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

خرید 4 عددسلونوئید والو سه راهه .( فقط بارگذاری پیشنهاد فنی در سامانه )


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :NEKA-498-55381 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

ساخت 3 عدد پروانه پمپ آب دريا (CWP) مطابق با شرايط خصوصي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :MTPP-208-34783841 گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

جرثقیل سقفی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BSTN-864-مازوت گروه : تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
شرح استعلام :

خرید خدمات کالیبراسیون کنتور مازوت (بارگذاری پیشنهاد قیمت در سامانه)


فایل استعلام بهاء :