استعلام های خرید گروه تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی

شماره استعلام :RPGM-874-1253 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

دستگاه اسپكتروفتومتر JENWAY 7310 بهمراه 5 عدد لامپ يدكي


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :TWMC-23-140130092 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

الکل صنعتی


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-1045-PHD-15123-KH گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

تامین SHAW DEW POINT METERS مطابق تقاضا و مشخصات پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-1042-PHD-15119-KH گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

تامین RESTEK ELECTRONIC LEAK DETECTOR مطابق تقاضای پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KPC-1039-PHD-15055-KH گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

تامین P/F DANI GAS CHROMATOGRAPHY مطابق تقاضای پیوست


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :BHMD-818-002 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

فیلتر


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-535-54001203 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

تعمیر ترازو


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-523-54001120 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

تعمیر کنداکتورمتر یا هدایت سنج


فایل استعلام بهاء :

شماره استعلام :KARUN-521-54001118 گروه : تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی
شرح استعلام :

سری کامل شیشه آلات آزمایشگاهی کجدال 100 میلی لیتری


فایل استعلام بهاء :